Nakararanas ako o ang kasama ko sa bahay ng mga sintomas ng COVID-19 (mataas na lagnat, ubong walang plema, kahirapan sa paghinga). Ano ang dapat naming gawin?Tumawag sa National Emergency Hotline ng Department of Health:
COVID-19 Hotlines:

Department of Health COVID-19 Resource#


#

Babaeng Biyahero Helplines

Department of Health 24/7 Helpline
Lunas Collective : Para sa suportang emosyonal


Likhaan Center for Women’s Health, Inc. : Para sa serbisyong pangkalusugan

office@likhaan.orgUgnayan ng Pahinungod Committee on Psychosocial Emergency Services


Police Assitance | InvestigationPNP Hotline: 177
Aleng Pulis Hotline : 0919 777 7377


PNP Women and Children Protection Center 24/7 AVAWCD Office : (02) 8532-6690


Public Attorney's Office (PAO) : (02) 8929-9436local 106, 107, or 159 (local “0” for operator)
Email : pao_executive@yahoo.com


REFERRAL SERVICES Inter-Agency Council on Violence Against Women and their childrenEmail address: iacvawc@pcw.gov.ph